Dom i Eidsivating lagmannsrett vedrørende revisjon av forsikringsoppgjør

Revisjon av forsikringsoppgjør . Årsakssammenheng . Nakkeskade. Avtaleloven § 36.

Krav om tilsidesettelse eller revisjon av tidligere avtale om forsikringsoppgjør for personskade etter avtaleloven § 36, ble ikke tatt til følge. Lagmannsretten fant, i likhet med tingretten, at det ikke var sannsynliggjort at skadelidtes forverring av den ervervsmessige uføregraden hadde årsakssammenheng med skader hun ble påført i en bilulykke i 2004 . Konkret vurdering.

Direktelink til saken. 

Skroll til toppen