Dom i Eidsivating lagmannsrett vedrørende revisjon av forsikringsoppgjør


Revisjon av forsikringsoppgjør
. Årsakssammenheng

alwaystreatments for ED have to be considered in the context of How long does cialis take to work?.

. Nakkeskade. Avtaleloven § 36.

Krav om tilsidesettelse eller revisjon av tidligere avtale om forsikringsoppgjør for personskade etter avtaleloven § 36, ble ikke tatt til følge. Lagmannsretten fant, i likhet med tingretten, at det ikke var sannsynliggjort at skadelidtes forverring av den ervervsmessige uførgraden hadde årsakssammenheng med skader hun ble påført i en bilulykke i 2004
. Konkret vurdering.

Direktelink til saken. 

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.