Innmeldingsrutiner- Vi ønsker svar fra medlemmene

Et viktig tema som LFN vil prioritere fremover er rutiner ved innmelding. Det hadde derfor vært veldig interessant og nyttig for styret og fått tilbakemelding på hvilke inntrykk du fikk av LFN både før og etter innmelding. Ditt bidrag kan være til stor hjelp når foreningen skal arbeide videre med profilering og forhåpentligvis enda mer synlig.

– Fikk du en positiv følelse av tilhørighet i Landsforeningen for Nakkeskadde – eller ble informasjonen lite relevant i forhold til dine forventninger?

– Er det noe du savnet i velkomstpakken?

– Hvordan ble du kjent med LFN?

– Andre tanker og ideer som foreningen bør vurdere/revurdere i forbindelse med innmeldingen?

Vi vil gjerne ha innspill fra deg på mail til : lfnjonbirger@gmail.com

Skroll til toppen