Helse

Har du opplevd at legen har manglet viktig informasjon om din helse?

Har du opplevd at egen har manglet viktig informasjon om din helse? Snart får de som behandler deg enklere tilgang til dine journaldokumenter. Det gir dem bedre grunnlag for å gi trygg og riktig helsehjelp. Du kan begrense hvilke journaldokumenter som skal vises. Sykehusene i Helse Nord og Oslo universitetssykehus skal nå prøve ut deling

Har du opplevd at legen har manglet viktig informasjon om din helse? Read More »

-Informasjon om karantene etter reiser utenfor Norden

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om karantene (isolering) etter reiser utenfor Norden. For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, vedtak om at alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden

-Informasjon om karantene etter reiser utenfor Norden Read More »

Corona – Pasienthåndtering ved mistanke eller bekreftet tilfelle i Norge

For personer som har symptomer forenlig med coronavirus og nylig har vært i Kina eller har vært i kontakt med personer som er smittet, vil leger i hvert enkelt tilfeller vurdere tiltak . Enkelte kan få beskjed om de utgjør en smitterisiko og bli bedt om å holde seg hjemme i 14 dager. Flertallet av

Corona – Pasienthåndtering ved mistanke eller bekreftet tilfelle i Norge Read More »

Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2018

Ventetiden økte, andel fristbrudd var stabil og flere fikk behandling . Dette viser tall for 2018 som er rapportert fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister. 19.03.2019 09:43 Aktivitetstall Nesten to millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 2018, en økning fra 2017. Antall døgnopphold og dagbehandlinger er omtrent uendret, mens antall polikliniske konsultasjoner økte. I

Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2018 Read More »

Skroll til toppen