Forsikring

LFN deltok på prioriteringsworkshop: Forskning på muskelskjeletthelse

I september inviterte prosjektet «Ingenting Om Oss Uten Oss» til prioriteringsworkshop for forskning på muskelskjeletthelse. Fra Landsforeningen for Nakkeskadde deltok  Viggo Sørensen LFN Østfold  og leder Hjørdis Dahle. Tilstede var også representanter fra Norsk Revmatikerforbund, Ryggforeningen i Norge, Landsforeningen Kvinnelig Bekkenleddhelse, Foreningen for Kroniske SmertepasienterMålet var å fastsette en «Topp 10» liste over ubesvarte spørsmål …

LFN deltok på prioriteringsworkshop: Forskning på muskelskjeletthelse Les mer »

NAV sin bruk av legeuttalelser i yrkesskadesaker

Vi har tidligere kritisert at Trygderetten i liten grad foretar en selvstendig prøving av NAV sine vedtak. NAV sine vurderinger og vedtak er i stor utstrekning basert på legeuttalelser. Legeuttalelser har, som andre bevis, ulik tyngde og kvalitet, og legenes uttalelser er ikke alltid uhildede. Vår erfaring er at NAV sin praksis i mange saker …

NAV sin bruk av legeuttalelser i yrkesskadesaker Les mer »

Erstatning for utgifter etter en nakkeskade

Erstatning for utgifter utmåles i to poster. For det første skal skadelidte ha dekket sine påførte ekstrautgifter i perioden fra skadetidspunktet og frem til oppgjøret skjer. Dernest skal dekkes fremtidige ekstrautgifter fra oppgjøret og fremover i tid til kostnadene opphører. Les hele saken her. Av Einar Lohne. .Personskadeadvkaten  25.06.2016

Liten skadeevne for nakkeskade ga full erstatning

Full erstatning for nakkeskade selv om liten skadeevne At det foreligger en skadeevne er et grunnvilkår for årsakssammenheng. I alt for mange saker avslår forsikringsselskapene erstatning som følge av påstått manglende skadeevne. Det pekes gjerne på at skadeevne mangler som følge av at skadene på bilene var beskjedne . I denne saken ble vår klient tilkjent full erstatning …

Liten skadeevne for nakkeskade ga full erstatning Les mer »

Tekniske beregninger i saker om nakkeskader er verdiløse

I mange saker om nakkeskader i trafikken oppstår spørsmålet om kreftene har vært store nok til å forårsake nakkeskade.Forsikringsselskapene vil da gjerne innhente beregninger foretatt i et dataprogram som viser hvilken hastighetsendring og akselerasjon den påkjørte bilen har vært utsatt for. Problemet er at slike beregninger er verdiløse. Beregningene gjelder nemlig bare kun selve bilene …

Tekniske beregninger i saker om nakkeskader er verdiløse Les mer »

Forlik i sak om nakkeskade – samlet utbetaling NOK 1.6 millioner

Forlik i sak om nakkeskade. Det er ikke alltid i skadelidtes interesse å gå til sak i personskadesaker. I denne saken godtok ikke selskapet den første spesialisterklæringen og det ble innhentet en ny erklæring. Det ble riktignok konkludert med en nakkeinvaliditet på 15 %, men spesialisten, som var både nevrolog og psykiater, mente at mesteparten …

Forlik i sak om nakkeskade – samlet utbetaling NOK 1.6 millioner Les mer »

Barneerstatningen snart sikret

For 23 år siden begynte forbundets arbeid for å styrke barns rettsikkerhet, og den eneste grunnen til at det har tatt så lang tid er politikernes manglende forståelse for problemet. Etter utallige brev, avisartikler, møter med statsråder, statssekretærer, stortingspolitikere, komiteer og utvalg gir forbundets arbeid endelig resultat. Tirsdag sendte justiskomiteen sin innstilling til Stortinget der de endelig …

Barneerstatningen snart sikret Les mer »

Skroll til toppen