Kategoriarkiv: Forsikring

Erstatning for utgifter etter en nakkeskade

Erstatning for utgifter utmåles i to poster . For det første skal skadelidte ha dekket sine påførte ekstrautgifter i perioden fra skadetidspunktet og frem til oppgjøret skjer . Dernest skal dekkes fremtidige ekstrautgifter fra oppgjøret og fremover i tid til … Les videre

Skrevet i Forsikring | Legg igjen en kommentar

Yrkesskadeerstatning til vernepleier

Vernepleier ble tilstått yrkesskadeerstatning Dom om yrkesskadeerstatning. Vår klient var i arbeid ved en HVPU- institusjon i Nordland da hun ble angrepet og lugget kraftig av en bruker. Hun ble påført en varig skade i hode og nakke, og falt ut … Les videre

Skrevet i Forsikring | Legg igjen en kommentar

Liten skadeevne for nakkeskade ga full erstatning

Full erstatning for nakkeskade selv om liten skadeevne At det foreligger en skadeevne er et grunnvilkår for årsakssammenheng . I alt for mange saker avslår forsikringsselskapene erstatning som følge av påstått manglende skadeevne. Det pekes gjerne på at skadeevne mangler som … Les videre

Skrevet i Forsikring | Legg igjen en kommentar

Tekniske beregninger i saker om nakkeskader er verdiløse

I mange saker om nakkeskader i trafikken oppstår spørsmålet om kreftene har vært store nok til å forårsake nakkeskade . Forsikringsselskapene vil da gjerne innhente beregninger foretatt i et dataprogram som viser hvilken hastighetsendring og akselerasjon den påkjørte bilen har … Les videre

Skrevet i Forsikring | Legg igjen en kommentar

Forlik i sak om nakkeskade – samlet utbetaling NOK 1.6 millioner

Det er ikke alltid i skadelidtes interesse å gå til sak i personskadesaker . I denne saken godtok ikke selskapet den første spesialisterklæringen og det ble innhentet en ny erklæring . Det ble riktignok konkludert med en nakkeinvaliditet på 15 … Les videre

Skrevet i Forsikring | Legg igjen en kommentar

Barneerstatningen snart sikret

Et ukjent antall barn har betalt prisen for at de barna som skades i fremtiden sikres en rettferdig erstatning . For 23 år siden begynte forbundets arbeid for å styrke barns rettsikkerhet, og den eneste grunnen til at det har … Les videre

Skrevet i Forsikring | Legg igjen en kommentar

Høyesterett har talt: Erstatningsansvar også for bagasjelukeskade

Høyesterett avsa denne måneden en dom som påla forsikringsselskapet Codan erstatningsansvar etter bilansvarsloven etter at en person fikk bilens bakluke i hodet . Dommen er godt nytt for de skadelidte, og kan ses på som en forlengelse av allerede etablert … Les videre

Skrevet i Forsikring | Merket med | Legg igjen en kommentar