Liten skadeevne for nakkeskade ga full erstatning


Full erstatning for nakkeskade selv om liten skadeevne

At det foreligger en skadeevne er et grunnvilkår for årsakssammenheng. I alt for mange saker avslår forsikringsselskapene erstatning som følge av påstått manglende skadeevne. Det pekes gjerne på at skadeevne mangler som følge av at skadene på bilene var beskjedne . I denne saken ble vår klient tilkjent full erstatning for en nakkeskade selv om det var svært små skader på bilene og generelt liten skadeevne i trafikkulykken.

Full erstatning for nakkeskade selv om liten skadeevne Borgarting lagmannsrett – dom. LB-2009-133190. Erstatning. Skadeevne.

Full erstatning for nakkeskade selv om liten skadeevne Borgarting lagmannsrett – dom. LB-2009-133190. Erstatning. Skadeevne.

Les hele saken her.

Av Einar Lohne, 23.05.2016

Skroll til toppen