Forverring av arbeidsevnen ga gjenopptak av erstatningssak

personskadeadvokaten


Viktig dom om gjenopptak av erstatningssak! Vår klient ble skadet i en trafikkulykke ved Elverum i 1996.

Hun inngikk et par år senere en avtale med If om et oppgjør på kr 50.000 som «fullt og endelig». Etter hvert falt hun 50 % ut av arbeid og fremmet krav om etteroppgjør for å få full erstatning. If ville ikke dekke vår klients tap og vi måtte helt til Høyesterett for å få gjenopptatt saken. I Høyesteretts dom ble det oppstilt tre vilkår for å få gjenopptak av erstatningssak. Dommen har ført til at skadelidte som har fått sin situasjon forverret etter et erstatningsoppgjør nå har mulighet til å få gjenopptatt sin sak.

Les hele saken her.

Personskadeadvokaten.no  17.06.2016

Skroll til toppen