Forlik i sak om nakkeskade – samlet utbetaling NOK 1.6 millioner

knagenhjelm


Forlik i sak om nakkeskade. Det er ikke alltid i skadelidtes interesse å gå til sak i personskadesaker
. I denne saken godtok ikke selskapet den første spesialisterklæringen og det ble innhentet en ny erklæring
. Det ble riktignok konkludert med en nakkeinvaliditet på 15 %, men spesialisten, som var både nevrolog og psykiater, mente at mesteparten av de plagene som medførte at skadelidte – en ung jente i 20-årene – ikke var relatert til ulykken og at hun derfor uansett ikke ville vært i stand til å jobbe mer enn i ca en tredjedel stilling.


Jenta har store smerteplager – som vi mener skyldes sensitisering i forlengelse av nakkeskaden – og hun hadde et sterkt ønske om å bli ferdig med saken. Med en negativ spesialisterklæring mot seg, ville saken medføre en ikke ubetydelig risiko for å tape. Vi klarte å forhandle frem et forlik som medførte en samlet utbetaling til jenta på noe over NOK 1.600.000.

Jenta vil nå ha råd til å oppsøke dyktige behandlere og forhåpentligvis få en bedring av sine plager som gjør det mulig å komme i delvis arbeid på sikt.

Adbokatforum – Publisert: 03. mai 2016

Skroll til toppen