Forsikring

Høyesterett har talt: Erstatningsansvar også for bagasjelukeskade

Høyesterett avsa denne måneden en dom som påla forsikringsselskapet Codan erstatningsansvar etter bilansvarsloven etter at en person fikk bilens bakluke i hode. Dommen er godt nytt for de skadelidte, og kan ses på som en forlengelse av allerede etablert praksis, og hva domstolene tidligere har sagt skal falle inn under skade som bil «gjør». Fra […]

Høyesterett har talt: Erstatningsansvar også for bagasjelukeskade Read More »

Dom i Eidsivating lagmannsrett vedrørende revisjon av forsikringsoppgjør

Revisjon av forsikringsoppgjør . Årsakssammenheng . Nakkeskade. Avtaleloven § 36. Krav om tilsidesettelse eller revisjon av tidligere avtale om forsikringsoppgjør for personskade etter avtaleloven § 36, ble ikke tatt til følge. Lagmannsretten fant, i likhet med tingretten, at det ikke var sannsynliggjort at skadelidtes forverring av den ervervsmessige uføregraden hadde årsakssammenheng med skader hun ble påført

Dom i Eidsivating lagmannsrett vedrørende revisjon av forsikringsoppgjør Read More »

Skroll til toppen