Erstatning for utgifter etter en nakkeskade

personskadeadvokaten

Erstatning for utgifter utmåles i to poster.

For det første skal skadelidte ha dekket sine påførte ekstrautgifter i perioden fra skadetidspunktet og frem til oppgjøret skjer
. Dernest skal dekkes fremtidige ekstrautgifter fra oppgjøret og fremover i tid til kostnadene opphører.

Les hele saken her.

Av Einar Lohne.

.Personskadeadvkaten  25.06.2016

Skroll til toppen