Barneerstatningen snart sikret

personskade

For 23 år siden begynte forbundets arbeid for å styrke barns rettsikkerhet, og den eneste grunnen til at det har tatt så lang tid er politikernes manglende forståelse for problemet.

Etter utallige brev, avisartikler, møter med statsråder, statssekretærer, stortingspolitikere, komiteer og utvalg gir forbundets arbeid endelig resultat. Tirsdag sendte justiskomiteen sin innstilling til Stortinget der de endelig foreslår bedre erstatningsregler for barn og unge.

Personskadeforbundet LTN mener at barn som ble skadet før fylte 16 år har blitt systematisk underkompensert i snart et kvart århundre, noe som utelukkende skyldes politikernes manglende forståelse og handlingsvilje. – Vi er spente på å se om staten nå tar ansvar for den urettferdigheten de har påført barna i denne perioden, sier en engasjert assisterende generalsekretær Per Oretorp

. Vi har både i brevs form og i høringer bedt om at dette må få tilbakevirkende kraft.

Dette er en seier for rettsikkerheten, men en seier med bismak når vi tenker på alle de barna som ikke fikk den erstatningen som våre folkevalgte alltid har ment de skulle ha, avslutter Oretorp.

Personskadeforbundet 20.11.2015

Skroll til toppen