Helsekompetanse

Pasientrettigheter

Hvordan vi finner, forstår og anvender medisinsk informasjon, og hvordan vi navigerer, sorterer, benytter oss av og samhandler med helsevesenet ( – andre instanser?)

HOD: Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019 – 2023.

Skroll til toppen