Selvmordsforebygging: Mennesker med kroniske smerter i faresonen

I anledning Verdensdagen for selvmordsforebygging ønsker vi å sette søkelyset på mennesker med kronisk smerter. Det er mennesker som må finne måter å leve på med store smerter, som opplever utenforskap og mangel på oppfølging fra helsevesenet.

LIVSKVALITET: – Det er viktig å komme i gang med tidlig opplæring og støttetiltak for mennesker med kroniske smerter slik at de klarer å stå i livet i en utfordrende hverdag med verdighet og livskvalitet, skriver innleggsforfatterne (Ina Giske og Hege Kornberg Christensen)

Skroll til toppen