TMD

Høringsinnspill til Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager)

I innledningen står det at mandatet for dette retningslinjearbeidet er del av et større oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, beskrevet i oppdragsbrev til Helsedirektoratet datert 1.3.2012. Landsforeningen for nakkeskadde (LFN) har vært invitert inn i referansegruppene for både denne retningslinja og for Strakstiltaket. Årsaken til at LFN ble invitert inn i arbeidet og har deltatt

Høringsinnspill til Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager) Read More »

Skroll til toppen