TMD – Temporomandibulær dysfunksjon

Mange nakkeskadde sliter også med TMD – en fellesbetegnelse for dysfunksjon og smerte relatert til tyggemuskulatur og/eller kjeveledd med omliggende strukturer. TMD er et samlebegrep og ikke en egn diagnose med en diagnosekode.

Helsedirektoratet har gitt ut en retningslinje som gir anbefalinger og råd om utredning, behandling og behandlingsforløp for de vanligste diagnosene relatert til TMD:

  • Myalgi (muskelsmerte)
  • TMD-relatert hodepine
  • Artralgi (leddsmerte)
  • Forskyvning av leddskive med normalisering
  • Degenerativ kjeveleddsykdom (osteoartritt/-artrose)
  • Forskyvning av leddskive uten normalisering, med eller uten begrenset gapeevne
  • Hypermobilitet

Høringsinnspill til Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager)

I innledningen står det at mandatet for dette retningslinjearbeidet er del av et større oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, beskrevet i oppdragsbrev til Helsedirektoratet datert 1.3.2012.

Landsforeningen for nakkeskadde (LFN) har vært invitert inn i referansegruppene for både denne retningslinja og for Strakstiltaket.

Årsaken til at LFN ble invitert inn i arbeidet og har deltatt i referansegruppene var fordi det var avdekket et behov for at både Strakstiltaket og retningslinja også måtte ta for seg de pasienter som har behov for tverrfaglig behandling – dvs diagnostisering og behandling av skader som involverer både kjeveledd og nakke. Det er kjent at det er et komplisert samspill nakke – kjeve.

Les hele høringsinnspillet fra LFN her.