LFN Hordaland sin opplevelsestur i Rosendal ved Hardangerfjorden

Med midler fra Dam Stiftelsen inviterte LFN Hordaland til opplevelsestur for hele familien i Rosendal ved Hardangerfjorden.

Tidlig lørdag morgen i august dro gruppen fra LFN med båt til Rosendal.  Turen som varte ca en time var samtidig en flott sightseeingtur langs Vestlandskysten.

Reise fra Bergen med båt til Rosendal. En flott tur sydover.

Etterat kofferter og ryggsekker var installert i Rosendal Fjordhotell, dro gruppen til Rosendal slott.  Slottets drivhus var omgjort til restaurant og det ble servert en smakfull lunsj. Kaffe ble servert i slottets have. Derfra fikk vi en flott omvisning i slottets indre. Den kunnskapsrike guiden fortalte mange spennende historier. Gruppen fikk også med en moderne kunstutstilling i slottets kjeller og uterom. Vi nøt omgivelsene i den vakre store hagen.

Fortsett å lese «LFN Hordaland sin opplevelsestur i Rosendal ved Hardangerfjorden»

Svenske forskere kobler ME til nakkeskader

Svenske forskere er blant dem som mener det kan være en sammenheng mellom nettopp nakke og ME: At ME-sykdom kan komme av tidligere skader i nakken eller ubehandlet instabilitet i nakken.

Smertelege Bo Bertilson er også forskningsleder på ME-senteret Bragée.

– Når man undersøker pasienter med ME og fibromyalgi er det slående: Det er vanskelig å treffe én pasient som ikke har tegn på en tidligere nakkeskade, sier han.

Les hele saken her .

VG 01.01.20

Erstatning for utgifter etter en nakkeskade

personskadeadvokaten

Erstatning for utgifter utmåles i to poster.

For det første skal skadelidte ha dekket sine påførte ekstrautgifter i perioden fra skadetidspunktet og frem til oppgjøret skjer
. Dernest skal dekkes fremtidige ekstrautgifter fra oppgjøret og fremover i tid til kostnadene opphører.

Les hele saken her.

Av Einar Lohne.

.Personskadeadvkaten  25.06.2016

Liten skadeevne for nakkeskade ga full erstatning


Full erstatning for nakkeskade selv om liten skadeevne

At det foreligger en skadeevne er et grunnvilkår for årsakssammenheng. I alt for mange saker avslår forsikringsselskapene erstatning som følge av påstått manglende skadeevne. Det pekes gjerne på at skadeevne mangler som følge av at skadene på bilene var beskjedne . I denne saken ble vår klient tilkjent full erstatning for en nakkeskade selv om det var svært små skader på bilene og generelt liten skadeevne i trafikkulykken.

Full erstatning for nakkeskade selv om liten skadeevne Borgarting lagmannsrett – dom. LB-2009-133190. Erstatning. Skadeevne.

Les hele saken her.

Av Einar Lohne, 23.05.2016

Nakkeskader

Er du i tvil, så er skaden alvorlig!

Brudd i nakken er en fryktet skade

Hvis bruddet er ustabilt, kan bevegelser i nakken føre til skade på nerverøtter eller ryggmargen, som ligger i en kanal som dannes av nakkevirvlene der de ligger oppå hverandre.

 

nakkeskade

Som vist på tegningen, kan to av virvlene gli i forhold til hverandre, slik at ryggmargen kommer i klem.

Avhengig av hvor høyt oppe i nakken skaden sitter, kan denne avklemmingen føre til fullstendige lammelser i bena, armene eller til og med at pustemuskulaturen lammes.

Skader på de nederste nakkevirvlene kan gir lammelser i bena, sitter skaden høyere opp i nakken vil også armene rammes, og brudd aller øverst i nakken kan lamme pustemuskulaturen, med døden til følge.

Møte i Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Jane_dep

1. September var Arne Lein fra NHf , Arve Nordahl og Jane Jensen LFN i møte med  Kristin Holm Jensen Stats sekretær  i Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Der var også Lisbeth Normann til stede sammen med andre fra staben.

LFN hadde bedt om et møte for å ta opp  – Diagnostisering, behandling og rehabilitering av Nakkeskadde i Norge.

LFN viste til  Representantforslag fra 2008-2009) fra noen stortingsrepresentanter som la frem følgende forslag til Regjeringen.

Stortinget ber Regjeringen sørge for at alle parter som forholder seg til nakkeskader, må forholde seg  til WHO s retningslinjer gjennom å bruke ICD-10-koding og ICF ved bruk av DRG( diagnoserelaterte grupper) og diagnostisering,  behandling ,oppfølging, skadeomfang ,jus og forsikring.

Legene må kjenne til regelverket og veiledningsmatriale for å kunne kode riktig. Den mangelfulle  opplæringen i medisinsk koding er trolig årsaken til at nesten 405 av legene svarer at de ikke kjenner godt nok til kode og veilednings materialet i ICD-10 bok.

Dette gjelder ved fastsetting av hoveddiagnose.

Når vi vet at nakkeskader kan utløse 32 andre alvorlige sykdommer, sier det seg selv at ved bi-diagnoser kan resultatet fort bli verre.

Vi tok også opp at  Nakkeskader blir fremstilt som en Psykisk lidelse. Det er skaden som kommer først og ikke problemene med psyken.

Vi tok også opp forholdene for å få benyttet  bilder, spesialist erklæringer fra utlandet da vi viser til at WHO retningslinjer skal brukes.

Mange av våre medlemmer blir blankt avvist i Norge når de har bilder, rapporter som sier tydelig hva og hvor skaden er.

Vi ba og om en grundig gjennomgang  av lærebøkene til Legene slik at  WHOs retningslinjer for diagnostisering av Nakkeskader kommer  inn.

Hadde vi som Nakkeskadde blitt ivaretatt etter reglene som gjelder for WHO hadde vi vært spart for en lang og utmattende kamp mot Leger, spesialister Nav, og ikke minst forsikringsselskaper.  Vi venter fortsatt på svar hva de skal gjøre med mangelfull opplæring av leger om retningslinjer.