Artikkel

Rapport kunnskapssenteret

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fremskaffer og formidler kunnskap om effekt av metoder, virkemidler og tiltak og om kvalitet innen alle deler av helsetjenesten. Målet er å bidra til gode beslutninger slik at brukerne får best mulig helsetjenester. Kunnskapssenteret er formelt et forvaltningsorgan under Helsedirektoratet, men har ingen myndighetsfunksjoner og kan ikke instrueres i faglige spørsmål.Kunnskapssenteret

Rapport kunnskapssenteret Read More »

Atlantoaksial rotasjonsfiksasjon – en årsak til torticollis

I perioden 2004 – 2010 ble seks barn operert for antlantoaksial rotasjonsfiksasjon ved Oslo Universitetssykehus, Oslo En sjelden, men viktig årsak til torticollis hos barn er atlantoaksial rotasjonsfiksasjon. Dersom pasienten går udiagnostisert i mer enn tre måneder, er kirurgi som oftest eneste behandlingsalternativ. I denne artikkelen presenterer vi våre erfaringer med operativ behandling av sent

Atlantoaksial rotasjonsfiksasjon – en årsak til torticollis Read More »

Artikler om diagnostisering av nakkeskader

To artikler av kjente spesialister innen nakkeskade:• Nakkeslengskader kan påvises ved funksjonell MRI. Av dr. Bengt H. Johansson, MD• Nakkesleng og skader. Av dr. Nicolai Bogduk MD, PhD, DSc Whiplash injuries can be visible by functional Magnetic Resonance Imaging Alice Reite, sivilarkitekt og selv nakkeskadd, har oversatt artiklene «Whiplash injuries can be visible by functional

Artikler om diagnostisering av nakkeskader Read More »

Rapport fra den svenske Socialstyrelsen

Inventering av vetenskaplig dokumentation av två kirurgiska behandlingsmetoder vid skador orsakade av whiplashvåld samt förutsättningar för att göra vetenskapliga studier av dessa metoder i Sverige Utgiver: Socialstyrelsen, SverigeDato: Februar 2007. Kommentar til rapport fra Socialstyrelsen – av Bengt Johansson Med anledning av kritiska kommentarer som undertecknad tillställt bland annat Socialstyrelsen avseende ovan nämnda rapport har

Rapport fra den svenske Socialstyrelsen Read More »

Artikkel av Bengt Johanssonom diagnosering av nakkeskader

Ny helsevitenskapelig artikkel av den svenske legen og nakkespesialist Bengt Johansson. Hans artikkel ble i høst publisert i tidsskriftet «Pain research and management». Bengt Johansson skriver om hvor komplisert det er å diagnostisere ligamentskader og andre alvorlige typer skader øverst i nakkeregionen, men også hvor viktig det er å få dem bekreftet. Johansson skriver videre

Artikkel av Bengt Johanssonom diagnosering av nakkeskader Read More »

Skroll til toppen