LFN deltok på boklanseringen

LFN var til stede med mange medlemmer på boklanseringen av » Nakken det svake punkt» som fant sted i Litteraturhuset i Bergen 10. november.

ERSTATNINGSOPPGJØR

I boken gir advokat Einar Lohne en fremstilling av regler og muligheter for å oppnå erstatning for en nakkeskade. Boken er praktisk rettet, og henvender seg blant annet til skadelidte som ønsker å delta i sin egen erstatningssak. I boken gis også en oversikt over hva som skal til for å gjenoppta en avsluttet sak når skadefølgen har forverret seg.

For medlemmer av LFN er prisen kr 200. For andre kr 300. Av salgssummen tilfaller halvparten LFN. Boken kan bestilles på epost: erstatning@ladv.no

Merk bestillingen med om du er medlem eller ikke i LFN.

NY PRAKTISK BOK OM ERSTATNING ETTER NAKKESKADE

lohnebok

. I boken gis også en oversikt over hva som skal til for å gjenoppta en avsluttet sak når skadefølgen har forverret seg
.

For medlemmer av LFN er prisen kr 200. For andre kr 300. Av salgssummen tilfaller halvparten LFN. Boken kan bestilles på epost: erstatning@ladv.no. Merk bestillingen med om du er medlem eller ikke i LFN.

Bag om whiplash

God bruksbok og håndbok som henvender seg til  nakkeslengskadde, som får lettforstående og dyptgående informasjon om  bl.a. skader, symptomer, behandling og hverdagsliv som nakkeslengskadd.

Forfattere: Charlotte Lillegaard Petersen og, Bodil Møller Christensen

Kronisk

Skrevet av Anna Tostrup Worsley

Som 20-åring fikk Anna Tostrup Worsely sin første diagnose kronisk syk.  To bilulykker i årene som fulgte resulterte i knust rygg og whiplash. I løpet av kort tid var Worsley fullstendig invalidisert, ufør og trygdet, og med få utsikter til helbredelse og en normalt liv.  Anna var likevel overbevist om at hun kunne ble frisk.  Da helsevesenet reagerte med å legge henne inn på psykiatrisk avdelling, skjønte hun at hun var overlatt til seg selv. Worslet forteller om sin kamp ut av statistikken, og  hva sykdom og isolasjon gjør med et ungt menneske.  Hun deler av sine erfaringer med norsk helsevesen, NAV, forsikringsselskap og egne og andre menneskers forventninger og reaksjoner til mennesker med usynlig handikap

Tag piskesmeld alvorlig, forløp erfaring og rådgivning.

En bok av Hanne Holst Rasmussen, dansk, nakkeskadd sykepleierske

Bokanmeldelse av Alice Reite, nakkeskadd arkitekt og forfatter, styremedlem i LFN Oslo.

Hanne Holst Rasmussen har skrevet en veldig bra bok om egne erfaringer som nakkeskadd
etter en ulykke med fatale konsekvenser. Boken er den første i Norden der en nakkeskadd
forteller om egne erfaringer og opplevelser på en personlig og engasjerende måte som
berører alle, uansett om man selv er nakkeskadd, er familie eller venner med personer i
liknende situasjon eller om man tilhører helsevesenet.

Dagfinn Enerly – så fort kan livet snu

Under en fotballkamp høsten 2005 pådro lagkaptein Dagfinn Enerly seg en alvorlig nakkeskade. I dag er han avhengig av rullestol, men har ikke gitt opp håpet om å gå igjen. I denne boken forteller han om rehabiliteringsoppholdet på Sunnaas, om det å komme hjem igjen, om det nære forholdet til kona og tvillingdøtrene og om betydningen av alle støtteerklæringene. Boken gir også tilbakeblikk fra livet før ulykken. Med billedliste.

 Stöd efter krasch

 

Stöd efter krasch är därför både en bok om bemästring och överlevnad och en bok att kunna slå i och ha just som ett stöd.