nhf


Likepersonsutvalget i NHF Sørvest inviterer med dette alle interesserte, medlemmer eller ikke-medlemmer,  til å delta på Likepersonstorget på Residens Hotell i Sandnes sentrum lørdag 29. oktober kl. 12.00. Se vedlegg for invitasjon og program.

Torget er åpent for alle interesserte eller som er nysgjerrige på hva Likepersonsarbeid er.

Har noen spørsmål, så ikke nøl med å ta kontakt med utvalget ved leder Dag Einar Liland, Helle-Viv Magnerud eller Mona Turøy, i kopifeltet  i denne eposten.

Vi oppfordrer alle til å spre invitasjonen og programmet til så mange som mulige, på sosiale medier, oppslagstavler til medlemmer uten epostadresse på butikken elle randre steder dere dere måtte treffe noen.

Målgruppen er alle som kanskje kan ha noe å lære av andres erfaringer eller som selv kanskje kunne tenke seg å bidra som likepersonsarbeider.

Medlemskap i lag eller forening er ikke nødvendig, heller ikke påmelding til arrangementet.

Les mere her.

Likepersonstorget har møte i Bergen 1. oktober

nhf


Kl. 12.00 – 16.00 i Fana kulturhus, Østre Nesttunveien 18,

Program

12.00-12.10; Åpning ved leder av Likepersonsutvalget i Norges Handikapforbund Sørvest (NHF Sørvest) , Dag Einar Liland.

12.10-12.40: Diagnose, lyte, avvik, sykdom og/eller det gode liv? Ved Mona Turøy, medlem av Likepersonsutvalget i NHF Sørvest.

12.40-13.40; Landsforeningene presenterer seg og sine «diagnoser»

 • Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F

  . Hordaland)

 • Handikappede Barns Foreldreforening (HBF Hordaland)
 • Landsforeningen for Amputerte (LFA Hordaland)hjordis
 • Landsforeningen for Kvinner med Bekkenplager (LKB Hordaland)
 • Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN Hordaland)
 • Landsforeningen for Polioskadde (LFPS Hordaland)
 • Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS Hordaland)
 • Landsforeningen for Slagrammede (LFS Hordaland)

13.40-14.00; Pause

14.00-14.15; Hjemmebest og Uloba presenterer Brukerstyrt Personlig Assistansetjenester.

14.15-16.00; Likepersonstorget; deltakerne og likepersoner fra landsforeningene knytter kontakter, med mulighet for å avtale oppfølgingssamtaler.

 • Hjemmebest og Uloba er tilgjengelige for å svare på spørsmål.
 • Enkel bevertning, aktiviteter for de minste.

Av bevertnings,- og plasshensyn ber vi om påmelding per epost til nhf.soervest@nhf.no innen 29. september

Med vennlig hilsen Likepersonsutvalget i Norges Handikapforbund Sørvest

Dag Einar Liland, Helle-Viv Magnerud og Mona Turøy

Norges Handikapforbund Oslo inviterer til åpent debattmøte om inkluderende organisasjonsliv.

Hvorfor er mennesker med minoritetsbakgrunn i mindre grad enn majoritetsbefolkningen involvert i norsk organisasjonsliv? Organisasjonene som jobber for funksjonshemmede og deres pårørende, er nødt til å stille kritiske spørsmål til egen praksis:

Føler personer med minoritetsbakgrunn seg velkomne i funksjonshemmedes organisasjoner, eller møter de lukkede dører? Hvordan kan organisasjonene gjøre seg mer relevante i denne sammenheng, og unngå å usynliggjøre dem som blir diskriminerte på dobbelt grunnlag? Bli med oss og ta debatten!

Vi kan foreløpig publisere følgende deltagere:

Seher Aydar – ordstyrer. Seher er daglig leder i Agenda X, ressurssenter for flerkulturell ungdom hos Antirasistisk Senter.
Faridah Shakoor – leder for Abloom filmfestival, som setter fokus på funksjonshemmede barn og unge i minoritetsfamilier.
Ida Marie Holmin – Fagsjef for inkludering hos Frivillighet Norge.
Sharham Ariaf – Hovedtillitsvalgt i Forsvaret, og aktiv i NFU

Dette blir et møte med stor overføringsverdi til andre organisasjoners inkluderingsarbeid også, så inviter gjerne alle du tror vil ha nytte av dette! Forskning viser at et engasjement i frivillige organisasjoner generelt ikke bare er positivt for sosial tilhørighet og nettverksbygging, men at det også fører til bedre tilgang på arbeidsmarkedet. En tilknytning til organisasjonslivet kan være en svært viktig forutsetning for samfunnsdeltagelse og forståelse av sine rettigheter.

Hvis du ønsker tegnespråktolk til arrangementet, ber vi om at du sier ifra til oss

Hvor inkluderende er vi egentlig? Velkommen til møte! https://www.facebook.com/events/1714972828719146/

Hilsen
Jørgen Foss

Invitasjon til felles dagsseminar for medlemmer i LFN, HBF, LKB, LFS ØSTFOLD

myskja

Vi er alle under Norges Handikapforbund og skal sammen arrangere dagsseminar torsdag 4.februar 2016 på Hotel Quality, Grålum i Sarpsborg.

De siste ti årene er han blitt en meget etterspurt foredragsholder, med rundt 100 foredrag årlig i inn – og utland. Hans arena har i utgangspunktet vært helsevesenet, men de senere år har det i økende grad holdt foredrag i kommuner, institusjoner og bedrifter som søker inspirasjon til å hente ut menneskers ressurser, verktøy til mestring og samspill.

Audun Myskjas varemerke er å illustrere sine poenger med konkrete eksempler og sanger som viser vei fra visjon til handling.

Vi begynner innskrivning fra kl 08.00 og Audun Myskja begynner sitt foredrag kl 09.00 og vil avslutte ca kl 15.30. Vi tar pauser underveis, samt lunsj kl 12.00.

Vi håper denne dagen blir minnerik og vil gi inspirasjon i hverdagen for alle.

Påmelding skjer til hvert lokallag og egenandel blir bestemt av respektive lag.

Vennligst ta kontakt med leder eller kasserer for påmelding og opplysninger om egenandel og betaling. Andre medlemmer utenom disse foreningene som vil delta og som er medlem av NHF betaler kr 600,- til LFN sin konto

. 10.90.22.37246

Siste frist er 25 Januar – Påmelding til Jane Anita Jensen tlf.:  69 25 95 75            epost: j-anita@online.no

 PS! Det er viktig å gi beskjed om eventuell matallergi ved påmelding samt fullt navn,  adresse og fødselsår

Med hilsenstyrene i LFN, HBF, LKB, LFS

Vi anbefaler alle å lese om Audun Myskja på nettet, bl a  www.livshjelp.no 

Vi invitere til debatt

stopp

Sted: Sagene samfunnshus, Kristiansandgate 2 i Oslo.
Tid: Onsdag 2. desember klokken 18-20

I samarbeid med «Stopp Hatprat» byr Norges Handikapforbund Oslo på en spennende debatt om temaet. Hvem har ansvaret for ytringene? Hvor går grensa mellom lovlige og ulovlige ytringer- og er ytringsfriheten absolutt? Og hva kan gjøres for å motvirke hatytringer?

Vi lader opp til FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne ved å sette fokus på hets og hatprat, særlig på nett

. Slike ytringer er et økende problem i samfunnet vårt, og stadig flere grupper rammes, det være seg på grunn av etnisitet, kjønn, legning, nedsatt funksjonsevne eller annet.

Med oss i panelet har vi blant andre Jørgen Foss, tidligere leder i Landsforeningen for overvektige og kjent fra «Haterne», vi får besøk av TV2-journalist Håvard Kristoffersen, programleder i «Haterne» og Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Flere navn vil bli presentert fortløpende, så meld deg på arrangementet på Facebook, eller følg med på vår nettside oslo.nhf.no for å holde deg oppdatert!

Debatten er den del av NHF Oslos halvårlige debattserie «Oslo Funker», der vi setter saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne på agendaen.

Vi oppfordrer til å bruke kollektivtrafikk for å komme til og fra møtet. Nærmeste busstopp er Sagene kirke.

For jevnlige oppdateringer: Meld din interesse på Facebook-arrangementet!

Les mer om Hatprat-samarbeidet!

hatprat

Er du mellom 18 og 30 år, kan kanskje dette være noe for deg?

nhf


Ingress:
Talentutviklingsprogrammet – TUP i Norges Handikapforbund er et tilbud for unge med funksjonsnedsettelser i alderen 18 – 30 år.  Deltakerne i programmet gis kompetanse som de kan dra nytte av i sitt arbeid for organisasjonen, men også i forhold til yrkeslivet og samfunnet generelt.  Vi skal nå starte opp med det fjerde programmet.  Hittil har rundt 30 deltakere (er tallet riktig) gjennomført programmet som startet opp i 2010.

Hva er talentutviklingsprogram

TUP er et opplegg som skal styrke den enkelte i det å drive påvirkningsarbeid i NHF. Det stilles ingen krav om at deltakerne skal ta tillitsverv i organisasjonen, men erfaringen er at du vil dra nytte av dine kunnskaper og ferdigheter videre i saker og interessefelt som passer for deg. Vi vil legge vekt på at den enkelte får bruke sine ferdigheter og interesser. Det vil si at vi vil styrke den enkelte på det han eller hun er god på, men i tillegg bli utfordret til å ta nye skritt. For at opplegget skal gi utbytte vil det bli krevd at du selv deltar aktivt på samlinger og i periodene mellom samlingene, og selv tar initiativ i saker du brenner for.

TUP er lagt opp med 4 helgesamlinger over 2 år. Første samling er planlagt til våren 2016. Samling nr. 2 blir høsten 2016, nr.3 vinter/vår 2017 og siste samling høsten 2017. Programmet er lagt opp med en kombinasjon av teori og praksis. Kursdelene vil bestå av innlegg, diskusjoner, praktisk trening og gruppearbeid. I periodene mellom samlingene skal den enkelte få trene seg i praktisk påvirkningsarbeid med utgangspunkt i pågående saker og aktuelle problemstillinger. Dette vil foregå i region, landsforening, lokallag og NHF sentralt.

Antall deltakere i programmet vil bli maks 12.

Er du interessert?

Norges Handikapforbund dekker alle dine kostnader.  Dette gjelder reise- og oppholdsutgifter, også hvis du har behov for å ha med din egen assistent til samlingene.  Kurssted blir på hotell i Oslo / Gardermoen.

Hvis dette er interessant for deg synes jeg du skal ta kontakt med Torleif Støylen som er studiekonsulent i NHF.  Her vil du få utfyllende informasjon.

Før deltakerne får bekreftet deltakelse vil dere gjennomføre et intervju med NHFs generalsekretær og forbundsleder.  I dette intervjuet vil det bli gitt orientering om forventninger til deg som deltaker.

Frist for å melde din interesse blir 1. januar 2016.  Deretter vil du bli intervjuet i løpet av januar 2016.

Epost: torleif.stoeylen@nhf.no