Invitasjon til felles dagsseminar for medlemmer i LFN, HBF, LKB, LFS ØSTFOLD

myskja

Vi er alle under Norges Handikapforbund og skal sammen arrangere dagsseminar torsdag 4.februar 2016 på Hotel Quality, Grålum i Sarpsborg.

De siste ti årene er han blitt en meget etterspurt foredragsholder, med rundt 100 foredrag årlig i inn – og utland. Hans arena har i utgangspunktet vært helsevesenet, men de senere år har det i økende grad holdt foredrag i kommuner, institusjoner og bedrifter som søker inspirasjon til å hente ut menneskers ressurser, verktøy til mestring og samspill.

Audun Myskjas varemerke er å illustrere sine poenger med konkrete eksempler og sanger som viser vei fra visjon til handling.

Vi begynner innskrivning fra kl 08.00 og Audun Myskja begynner sitt foredrag kl 09.00 og vil avslutte ca kl 15.30. Vi tar pauser underveis, samt lunsj kl 12.00.

Vi håper denne dagen blir minnerik og vil gi inspirasjon i hverdagen for alle.

Påmelding skjer til hvert lokallag og egenandel blir bestemt av respektive lag.

Vennligst ta kontakt med leder eller kasserer for påmelding og opplysninger om egenandel og betaling. Andre medlemmer utenom disse foreningene som vil delta og som er medlem av NHF betaler kr 600,- til LFN sin konto

. 10.90.22.37246

Siste frist er 25 Januar – Påmelding til Jane Anita Jensen tlf.:  69 25 95 75            epost: j-anita@online.no

 PS! Det er viktig å gi beskjed om eventuell matallergi ved påmelding samt fullt navn,  adresse og fødselsår

Med hilsenstyrene i LFN, HBF, LKB, LFS

Vi anbefaler alle å lese om Audun Myskja på nettet, bl a  www.livshjelp.no 

Skroll til toppen