Er du mellom 18 og 30 år, kan kanskje dette være noe for deg?

nhf


Ingress:
Talentutviklingsprogrammet – TUP i Norges Handikapforbund er et tilbud for unge med funksjonsnedsettelser i alderen 18 – 30 år.  Deltakerne i programmet gis kompetanse som de kan dra nytte av i sitt arbeid for organisasjonen, men også i forhold til yrkeslivet og samfunnet generelt.  Vi skal nå starte opp med det fjerde programmet.  Hittil har rundt 30 deltakere (er tallet riktig) gjennomført programmet som startet opp i 2010.

Hva er talentutviklingsprogram

TUP er et opplegg som skal styrke den enkelte i det å drive påvirkningsarbeid i NHF. Det stilles ingen krav om at deltakerne skal ta tillitsverv i organisasjonen, men erfaringen er at du vil dra nytte av dine kunnskaper og ferdigheter videre i saker og interessefelt som passer for deg. Vi vil legge vekt på at den enkelte får bruke sine ferdigheter og interesser. Det vil si at vi vil styrke den enkelte på det han eller hun er god på, men i tillegg bli utfordret til å ta nye skritt. For at opplegget skal gi utbytte vil det bli krevd at du selv deltar aktivt på samlinger og i periodene mellom samlingene, og selv tar initiativ i saker du brenner for.

TUP er lagt opp med 4 helgesamlinger over 2 år. Første samling er planlagt til våren 2016. Samling nr. 2 blir høsten 2016, nr.3 vinter/vår 2017 og siste samling høsten 2017. Programmet er lagt opp med en kombinasjon av teori og praksis. Kursdelene vil bestå av innlegg, diskusjoner, praktisk trening og gruppearbeid. I periodene mellom samlingene skal den enkelte få trene seg i praktisk påvirkningsarbeid med utgangspunkt i pågående saker og aktuelle problemstillinger. Dette vil foregå i region, landsforening, lokallag og NHF sentralt.

Antall deltakere i programmet vil bli maks 12.

Er du interessert?

Norges Handikapforbund dekker alle dine kostnader.  Dette gjelder reise- og oppholdsutgifter, også hvis du har behov for å ha med din egen assistent til samlingene.  Kurssted blir på hotell i Oslo / Gardermoen.

Hvis dette er interessant for deg synes jeg du skal ta kontakt med Torleif Støylen som er studiekonsulent i NHF.  Her vil du få utfyllende informasjon.

Før deltakerne får bekreftet deltakelse vil dere gjennomføre et intervju med NHFs generalsekretær og forbundsleder.  I dette intervjuet vil det bli gitt orientering om forventninger til deg som deltaker.

Frist for å melde din interesse blir 1. januar 2016.  Deretter vil du bli intervjuet i løpet av januar 2016.

Epost: torleif.stoeylen@nhf.no

Skroll til toppen