Norges Handikapforbund Oslo inviterer til åpent debattmøte om inkluderende organisasjonsliv.

Hvorfor er mennesker med minoritetsbakgrunn i mindre grad enn majoritetsbefolkningen involvert i norsk organisasjonsliv? Organisasjonene som jobber for funksjonshemmede og deres pårørende, er nødt til å stille kritiske spørsmål til egen praksis:

Føler personer med minoritetsbakgrunn seg velkomne i funksjonshemmedes organisasjoner, eller møter de lukkede dører? Hvordan kan organisasjonene gjøre seg mer relevante i denne sammenheng, og unngå å usynliggjøre dem som blir diskriminerte på dobbelt grunnlag? Bli med oss og ta debatten!

Vi kan foreløpig publisere følgende deltagere:

Seher Aydar – ordstyrer. Seher er daglig leder i Agenda X, ressurssenter for flerkulturell ungdom hos Antirasistisk Senter.
Faridah Shakoor – leder for Abloom filmfestival, som setter fokus på funksjonshemmede barn og unge i minoritetsfamilier.
Ida Marie Holmin – Fagsjef for inkludering hos Frivillighet Norge.
Sharham Ariaf – Hovedtillitsvalgt i Forsvaret, og aktiv i NFU

Dette blir et møte med stor overføringsverdi til andre organisasjoners inkluderingsarbeid også, så inviter gjerne alle du tror vil ha nytte av dette! Forskning viser at et engasjement i frivillige organisasjoner generelt ikke bare er positivt for sosial tilhørighet og nettverksbygging, men at det også fører til bedre tilgang på arbeidsmarkedet. En tilknytning til organisasjonslivet kan være en svært viktig forutsetning for samfunnsdeltagelse og forståelse av sine rettigheter.

Hvis du ønsker tegnespråktolk til arrangementet, ber vi om at du sier ifra til oss

Hvor inkluderende er vi egentlig? Velkommen til møte! https://www.facebook.com/events/1714972828719146/

Hilsen
Jørgen Foss

Skroll til toppen