Kategoriarkiv: Nyheter

Ber om innspill fra pårørende til ny strategi

Nyhet | Dato: 28.06.2019 Regjeringen skal lage en ny pårørendestrategi. Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug vil at alle pårørende skal kunne gi innspill til strategien, og har derfor opprettet en digital postkasse. Her kan du gi innspill. – Jeg har møtt … Les videre

Publisert i Nyheter, Politikk, Uncategorized | Skriv en kommentar

Kranglar med forsikringsselskap om nakkeskade

Helge Wilmann vart uføretrygda etter ein nakkeskade han meiner å ha fått på eit kurs i 2002. Tryg forsikring meiner derimot at plagene har andre årsaker. – Eg har brukt 100.000 kroner frå eiga lomme på dette. No er eg … Les videre

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Pasientens helsetjeneste

Tirsdag 7. januar presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie samlet sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene. – Mitt prosjekt som helse- og omsorgsminister er å skape pasientens helsetjeneste. Pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten … Les videre

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Høie åpnet kvalitetsregistre.no

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet i dag nettportalen kvalitetsregistre.no. På denne nettportalen ligger resultatene fra 45 ulike registre hvor behandlingsresultater er vurdert innen ulike sykdomsgrupper. Helse- og omsorgsdepartementet 11.11.2013

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Sykehusenes økonomi styrkes med 2,7 milliarder i 2014

Regjeringen foreslår å bruke 300 millioner kroner mer til økt aktivitet hos private for å redusere ventetidene. I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å styrke sykehusenes økonomi med 2,7 milliarder kroner, sammenliknet med saldert budsjett 2013.   Les saken. Helse-og … Les videre

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Økt satsing på forskning i sykehusene

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å øke bevilgningen til helseregionene med 100 millioner kroner for å styrke forskning i sykehusene. – Forskning ved sykehusene er nødvendig for å sikre et kvalitativt godt, trygt og oppdatert diagnostikk- og behandlingstilbud til … Les videre

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Økt pasientbehandling

Regjeringen foreslår å styrke sykehusenes økonomi med 2,4 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2014, sammenliknet med saldert budsjett for 2013. Styrkingen legger til rette for en aktivitetsvekst på opp mot 2,3 prosent. Det er den høyeste budsjetterte aktivitetsveksten noensinne for … Les videre

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Styrker legevakten med 50 millioner kroner

Regjeringen foreslår å styrke legevakten med 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014. Midlene skal gå til å heve kvaliteten og kompetansen i legevakten. – Legevakten er en sentral og viktig tjeneste for befolkningen i Norge. Det er avgjørende å … Les videre

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Utvalg skal utrede akutt helsehjelp utenfor sykehus

Regjeringen oppnevnte i dag et offentlig utvalg som skal utrede et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. Utvalget skal ledes av fylkesmann Ann-Kristin Olsen. Les saken.  Pressemelding 04.10.2013  – nr. 33/2013  Helse- og omsorgsdepartementet  

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Enklere og raskere røntgen, MR og CT

Regjeringen vil øke kapasiteten på røntgen, MR og CT og dermed få ned ventetidene. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre varsler tre grep som vil bedre tilgjengeligheten for pasientene. – Ved mistanke om alvorlig sykdom blir pasienten alltid prioritert. Men … Les videre

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar