Forsikring

ERSTATNINGSOPPGJØR

I boken gir advokat Einar Lohne en fremstilling av regler og muligheter for å oppnå erstatning for en nakkeskade. Boken er praktisk rettet, og henvender seg blant annet til skadelidte som ønsker å delta i sin egen erstatningssak. I boken gis også en oversikt over hva som skal til for å gjenoppta en avsluttet sak […]

ERSTATNINGSOPPGJØR Read More »

Liten skadeevne for nakkeskade ga full erstatning

Full erstatning for nakkeskade selv om liten skadeevne At det foreligger en skadeevne er et grunnvilkår for årsakssammenheng. I alt for mange saker avslår forsikringsselskapene erstatning som følge av påstått manglende skadeevne. Det pekes gjerne på at skadeevne mangler som følge av at skadene på bilene var beskjedne . I denne saken ble vår klient tilkjent full erstatning

Liten skadeevne for nakkeskade ga full erstatning Read More »

Høyesterett har talt: Erstatningsansvar også for bagasjelukeskade

Høyesterett avsa denne måneden en dom som påla forsikringsselskapet Codan erstatningsansvar etter bilansvarsloven etter at en person fikk bilens bakluke i hode. Dommen er godt nytt for de skadelidte, og kan ses på som en forlengelse av allerede etablert praksis, og hva domstolene tidligere har sagt skal falle inn under skade som bil «gjør». Fra

Høyesterett har talt: Erstatningsansvar også for bagasjelukeskade Read More »

Whiplash – P1 Kaliber granskade försäkringsbolagen, läkare, jäv och nekad ersättning

Varje år orsakar trafikolyckor tusentals whiplashskador. De skadade kan få ersättning av sitt försäkringsbolag, men får de en rättvis bedömning? P1 Kaliber granskade i reportage.”Whiplash – försäkrad och skyddslös?” försäkringsbolagens välbetalda läkare, om jäv och om de som nekas ersättning. Programmet sändes den 29 mars 2015. NewsVoice kontaktade Bo Sonnsjö som är vice ordförande i Nackskadeförbundet

Whiplash – P1 Kaliber granskade försäkringsbolagen, läkare, jäv och nekad ersättning Read More »

Skroll til toppen