ERSTATNINGSOPPGJØR

I boken gir advokat Einar Lohne en fremstilling av regler og muligheter for å oppnå erstatning for en nakkeskade. Boken er praktisk rettet, og henvender seg blant annet til skadelidte som ønsker å delta i sin egen erstatningssak. I boken gis også en oversikt over hva som skal til for å gjenoppta en avsluttet sak når skadefølgen har forverret seg.

For medlemmer av LFN er prisen kr 200. For andre kr 300. Av salgssummen tilfaller halvparten LFN. Boken kan bestilles på epost: erstatning@ladv.no

Merk bestillingen med om du er medlem eller ikke i LFN.

Kranglar med forsikringsselskap om nakkeskade

helgewllmann

– Eg har brukt 100.000 kroner frå eiga lomme på dette. No er eg usikker på om eg skal ta det vidare til retten, sidan det kan bli så mykje som 500.000 kroner dersom eg tapar, seier mannen frå Askøy.

I 2002 jobba Wilmann som forpleiingsassistent i Sodexo, eit serviceselskap som sel catering- og forpleiingstenester. Hausten dette året melde han seg frivillig på livbåtførarkurs hjå Falck Nutec i Stavanger.

– Då vi skulle stupe med livbåten ned i vatnet, omkring sju meter ned, var ikkje firepunktsselen stram nok. Så hovudet mitt blei heldt att. Dagen etter vakna eg med veldige smerter i nakken. Eg måtte rulle meg sjølv ut av senga, for eg klarte ikkje å løfte hovudet, fortel Wilmann.

Han meiner han fekk ein nakkesleng som svarar til ein bilpåkøyrsel bakfrå.

– Eit firma rekna ut at ekstensjonsdraget i hovudet var på 3G, tre gonger mi eiga vekt. Berre å rekne ut dette kosta meg 18.000 kroner, seier han fortvilt.

Han lurer òg på kvifor kursleiaren i Falck Nutec ikkje fekk han til legesjekk etter hendinga.

Les hele saken her.

BT.no 24.08.2016

Erstatning for utgifter etter en nakkeskade

personskadeadvokaten

Erstatning for utgifter utmåles i to poster.

For det første skal skadelidte ha dekket sine påførte ekstrautgifter i perioden fra skadetidspunktet og frem til oppgjøret skjer
. Dernest skal dekkes fremtidige ekstrautgifter fra oppgjøret og fremover i tid til kostnadene opphører.

Les hele saken her.

Av Einar Lohne.

.Personskadeadvkaten  25.06.2016

Liten skadeevne for nakkeskade ga full erstatning


Full erstatning for nakkeskade selv om liten skadeevne

At det foreligger en skadeevne er et grunnvilkår for årsakssammenheng. I alt for mange saker avslår forsikringsselskapene erstatning som følge av påstått manglende skadeevne. Det pekes gjerne på at skadeevne mangler som følge av at skadene på bilene var beskjedne . I denne saken ble vår klient tilkjent full erstatning for en nakkeskade selv om det var svært små skader på bilene og generelt liten skadeevne i trafikkulykken.

Full erstatning for nakkeskade selv om liten skadeevne Borgarting lagmannsrett – dom. LB-2009-133190. Erstatning. Skadeevne.

Les hele saken her.

Av Einar Lohne, 23.05.2016

Høyesterett har talt: Erstatningsansvar også for bagasjelukeskade

8177b9fa85-Bagasjeluke

Høyesterett avsa denne måneden en dom som påla forsikringsselskapet Codan erstatningsansvar etter bilansvarsloven etter at en person fikk bilens bakluke i hode.

Dommen er godt nytt for de skadelidte, og kan ses på som en forlengelse av allerede etablert praksis, og hva domstolene tidligere har sagt skal falle inn under skade som bil «gjør».

Fra et skadelidt-perspektiv kunne en imidlertid godt se at Høyesterett tok med seg denne godviljen også til å gjelde søksmålene om årsakssammenheng.   Les hele saken her.

Personskadesiden.no  22.09.2015

Whiplash – P1 Kaliber granskade försäkringsbolagen, läkare, jäv och nekad ersättning

Varje år orsakar trafikolyckor tusentals whiplashskador. De skadade kan få ersättning av sitt försäkringsbolag, men får de en rättvis bedömning? P1 Kaliber granskade i reportage.”Whiplash – försäkrad och skyddslös?” försäkringsbolagens välbetalda läkare, om jäv och om de som nekas ersättning. Programmet sändes den 29 mars 2015. NewsVoice kontaktade Bo Sonnsjö som är vice ordförande i Nackskadeförbundet för en kommentar. – Les hele saken.

NewsVoice 04.04.2015