Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

store

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til svar på spørsmål nr. 789 hvor statsråden i sitt svar hevder at Stortingets vedtak nr. 484 omhandler ikke funksjonell MR. Dette er feilinformasjon fra statsrådens side. Norge har ratifisert WHOs retningslinjer, og Stortinget i sitt vedtak forsterket det. I WHOs retningslinjer og bruk av ICD-10 koder er både funksjonell MR og CT helt sentrale behandlingsmetoder. Er ikke bruken av funksjonell MR og CT til for å eliminere og finne årsak for diagnostisering av pasienten?

Les svaret her.

Skroll til toppen