Uncategorized

Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal)

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 31. mars 2023, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Støre) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en endring i forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal kjernejournal i pasientjournalloven § 13. Endringen skal klargjøre at flere opplysningstyper kan inkluderes i nasjonal kjernejournal, blant annet prøvesvar. Hensikten med forslaget er

Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal) Read More »

Skroll til toppen