Fastlegeordningen:

Ekspertutvalg leverte endelig rapport

Nyhet | Dato: 18.04.2023

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok rapport fra ekspertutvalget som har gjennomgått allmennlegetjenesten.

– I vår felles helsetjeneste er allmennlegetjenesten grunnmuren. Vi har derfor en historisk satsing på fastlegeordningen i statsbudsjettet, slik at innbyggerne får en fastlege å gå til. Samtidig må vi tenke nytt og finne løsninger for en mer bærekraftig allmennlegetjeneste på sikt. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått konkrete forslag til hvordan vi kan fortsette utviklingen av en mer fremtidsrettet allmennlegetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Skroll til toppen