Retten til valg av behandlingssted gjelder fortsatt

Misforståelse om rett til å velge behandlingssted

Retten til å velge behandlingsted gjelder fortsatt, selv om ordningen med fritt behandlingsvalg ble avviklet ved årsskiftet. Det er uheldig at uriktig eller unyansert informasjon spres i befolkningen.

Les hele saken her

Dagens medisin 27. mars 2023

Skroll til toppen