Atlantoaksial rotasjonsfiksasjon – en årsak til torticollis

nakke2

I perioden 2004 – 2010 ble seks barn operert for antlantoaksial rotasjonsfiksasjon ved Oslo Universitetssykehus, Oslo

En sjelden, men viktig årsak til torticollis hos barn er atlantoaksial rotasjonsfiksasjon. Dersom pasienten går udiagnostisert i mer enn tre måneder, er kirurgi som oftest eneste behandlingsalternativ. I denne artikkelen presenterer vi våre erfaringer med operativ behandling av sent diagnostisert atlantoaksial rotasjonsfiksasjon hos barn.

Tidsskrift for den norske legeforening 05. mars 2013

Skroll til toppen