Artikler om diagnostisering av nakkeskader

To artikler av kjente spesialister innen nakkeskade:• Nakkeslengskader kan påvises ved funksjonell MRI. Av dr. Bengt H. Johansson, MD• Nakkesleng og skader. Av dr. Nicolai Bogduk MD, PhD, DSc

Whiplash injuries can be visible by functional Magnetic Resonance Imaging

Alice Reite, sivilarkitekt og selv nakkeskadd, har oversatt artiklene «Whiplash injuries can be visible by functional Magnetic Resonance Imaging» av lege Bengt Johansson og «Whiplash can have lesions» av dr. Nikolai Bogduk til norsk.
(OBS: Originalartiklene er å lese lengre nede på siden.)

Les artikkelen her.

Utgiver: Pain research and management
Forfatter: Lege Bengt Johansson og Dr. Nikolai Bogduk
Translatør: Alice Reite
Dato: Utgitt høsten 2006 – oversatt mars 2007.

Skroll til toppen