Nå har vi fått egen kjernejournal.

Elektronisk løsning som gjør viktige helseopplysninger om pasienter tilgjengelig for helseinstitusjoner over hele landet. Kilde: Helsenorge.no/kjernejournal