Diagnosering

Artikler om diagnostisering av nakkeskader

To artikler av kjente spesialister innen nakkeskade:• Nakkeslengskader kan påvises ved funksjonell MRI. Av dr. Bengt H. Johansson, MD• Nakkesleng og skader. Av dr. Nicolai Bogduk MD, PhD, DSc Whiplash injuries can be visible by functional Magnetic Resonance Imaging Alice Reite, sivilarkitekt og selv nakkeskadd, har oversatt artiklene «Whiplash injuries can be visible by functional …

Artikler om diagnostisering av nakkeskader Les mer »

Skroll til toppen