Studie om radiofrekvensbehandling for langvarige fasettleddsrelaterte nakkesmerter

Det er usikkerhet knyttet til langtidseffektene av radiofrekvensbehandling. Med denne studien vil vi avklare om det er grunn til å anbefale radiofrekvensbehandling for pasienter med fasettleddrelaterte nakkesmerter. Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger. Hvem kan delta? Til studien rekrutteres pasienter med langvarige nakkesmerter som er henvist til smerteavdelingene eller fysikalskmedisinske avdelinger ved Oslo […]

Studie om radiofrekvensbehandling for langvarige fasettleddsrelaterte nakkesmerter Read More »