livskvalitet

Selvmordsforebygging: Mennesker med kroniske smerter i faresonen

I anledning Verdensdagen for selvmordsforebygging ønsker vi å sette søkelyset på mennesker med kronisk smerter. Det er mennesker som må finne måter å leve på med store smerter, som opplever utenforskap og mangel på oppfølging fra helsevesenet. LIVSKVALITET: – Det er viktig å komme i gang med tidlig opplæring og støttetiltak for mennesker med kroniske …

Selvmordsforebygging: Mennesker med kroniske smerter i faresonen Les mer »

LFN deltok på folkehelsekonferansen i Bergen 05. desember 2022

Frivillighet + samfunnsdeltakelse = folkehelse ❤ livskvalitet! Befolkningens livskvalitet er en av Norges viktigste ressurser. Det er et uttalt mål for den nasjonale folkehelsepolitikken at befolkningen både skal leve lenge og ha god livskvalitet gjennom hele livet.  Hva er livskvalitet?

Skroll til toppen