Dom

Dom i Eidsivating lagmannsrett vedrørende revisjon av forsikringsoppgjør

Revisjon av forsikringsoppgjør . Årsakssammenheng . Nakkeskade. Avtaleloven § 36. Krav om tilsidesettelse eller revisjon av tidligere avtale om forsikringsoppgjør for personskade etter avtaleloven § 36, ble ikke tatt til følge. Lagmannsretten fant, i likhet med tingretten, at det ikke var sannsynliggjort at skadelidtes forverring av den ervervsmessige uføregraden hadde årsakssammenheng med skader hun ble påført

Dom i Eidsivating lagmannsrett vedrørende revisjon av forsikringsoppgjør Read More »

Skroll til toppen