LFN Akershus årsmøte

avholder årsmøte 21 . mars i  Galleriet NHF sine lokaler, Schweigaardsgate 12, Oslo. 2-etg,  kl.18.00.

Saker til behandling er vanlige årsmøtesaker.

Årsmøtepapirer blir utdelt på årsmøte.

Om ønskelig, kan årsmøtepapirene fås tilsendt en uke før årsmøtet. Ta i så fall kontakt med Vidar Holst eller Åse Olsen.

Saker som ønskes behandlet under årsmøtet må være styret i hende innen 17. februar .

Saker til årsmøte kan også sendes på e-post til vidhols@online.no eller

aas-ols@online.no.

Eller til postboksen vår som er LFN Akershus, postboks 95, 2001 Lillestrøm.

Etter årsmøte blir det sosialt samvær med Pizza, og vi samles rundt bordet til en hyggelig prat.

Vi svarer på spørsmål hvis du lurer på noe.

Valgkomiteen har gjort en fremragende jobb, så om du ikke ønsker noen verv er det ingen fare å møte på årsmøtet.

VEL MØTT!!!!

LFN Nordland

holder årsmøte 08. mars 2017 kl. 18.00

i lærings- og mestringssenterets lokaler

på  Nordlandssykehuset i Bodø.

LFN Østfold

avholder årsmøte, mandag 16. mars kl 18:00. Sted: Peppes Pizza, Moss.
Forslag til årsmøtet må være sendt valgkomiteen v/ Hanne Ilaug Veverbakken 73 1536 Moss innen 1. mars. Forslag kan også sendes på email til hanne@aurdal.ws
Etter møtet vil vi ha et foredrag. Det serveres Pizza og brus.
Loddesalg uke 12 på Kiwi Sarpsborg. Rett ved Quality Hotell.