LFN Akershus årsmøte

avholder årsmøte 21 . mars i  Galleriet NHF sine lokaler, Schweigaardsgate 12, Oslo. 2-etg,  kl.18.00.

Saker til behandling er vanlige årsmøtesaker.

Årsmøtepapirer blir utdelt på årsmøte.

Om ønskelig, kan årsmøtepapirene fås tilsendt en uke før årsmøtet. Ta i så fall kontakt med Vidar Holst eller Åse Olsen.

Saker som ønskes behandlet under årsmøtet må være styret i hende innen 17. februar .

Saker til årsmøte kan også sendes på e-post til vidhols@online.no eller

aas-ols@online.no.

Eller til postboksen vår som er LFN Akershus, postboks 95, 2001 Lillestrøm.

Etter årsmøte blir det sosialt samvær med Pizza, og vi samles rundt bordet til en hyggelig prat.

Vi svarer på spørsmål hvis du lurer på noe.

Valgkomiteen har gjort en fremragende jobb, så om du ikke ønsker noen verv er det ingen fare å møte på årsmøtet.

VEL MØTT!!!!

Skroll til toppen