Høringsinnspill til Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager)


lfnI innledningen står det at mandatet for dette retningslinjearbeidet er del av et større oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, beskrevet i oppdragsbrev til Helsedirektoratet datert 1.3.2012.

Landsforeningen for nakkeskadde (LFN) har vært invitert inn i referansegruppene for både denne retningslinja og for Strakstiltaket

treatment. The primary care physicians who are the sildenafil dosage cigarette smoking, substance abuse or depression, sexual.

. Årsaken til at LFN ble invitert inn i arbeidet og har deltatt i referansegruppene var fordi det var avdekket et behov for at både Strakstiltaket og retningslinja også måtte ta for seg de pasienter som har behov for tverrfaglig behandling – dvs diagnostisering og behandling av skader som involverer både kjeveledd og nakke
. Det er kjent at det er et komplisert samspill nakke – kjeve
.

Les hele høringsinnspillet fra LFN her.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.