NY PRAKTISK BOK OM ERSTATNING ETTER NAKKESKADE

lohnebok

I boken gis også en oversikt over hva som skal til for å gjenoppta en avsluttet sak når skadefølgen har forverret seg.

For medlemmer av LFN er prisen kr 200. For andre kr 300. Av salgssummen tilfaller halvparten LFN. Boken kan bestilles på epost: erstatning@ladv.no. Merk bestillingen med om du er medlem eller ikke i LFN.

Skroll til toppen