NY PRAKTISK BOK OM ERSTATNING ETTER NAKKESKADE

lohnebok

. I boken gis også en oversikt over hva som skal til for å gjenoppta en avsluttet sak når skadefølgen har forverret seg
.

For medlemmer av LFN er prisen kr 200. For andre kr 300. Av salgssummen tilfaller halvparten LFN. Boken kan bestilles på epost: erstatning@ladv.no. Merk bestillingen med om du er medlem eller ikke i LFN.