Helsekompetanse

Pasientrettigheter Hvordan vi finner, forstår og anvender medisinsk informasjon, og hvordan vi navigerer, sorterer, benytter oss av og samhandler med helsevesenet ( – andre instanser?) HOD: Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019 – 2023.

Helsekompetanse Read More »