Møte i Kommunal og moderniseringsdepartementet.

1. September var Arne Lein fra NHf , Arve Nordahl og Jane Jensen LFN i møte med  Kristin Holm Jensen Stats sekretær  i Kommunal og moderniseringsdepartementet. Der var også Lisbeth Normann til stede sammen med andre fra staben. LFN hadde bedt om et møte for å ta opp  – Diagnostisering, behandling og rehabilitering av Nakkeskadde i […]

Møte i Kommunal og moderniseringsdepartementet. Read More »