Høie åpnet kvalitetsregistre.no

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet i dag nettportalen kvalitetsregistre.no. På denne nettportalen ligger resultatene fra 45 ulike registre hvor behandlingsresultater er vurdert innen ulike sykdomsgrupper. Helse- og omsorgsdepartementet 11.11.2013

Høie åpnet kvalitetsregistre.no Read More »