Selvmordsforebygging: Mennesker med kroniske smerter i faresonen

I anledning Verdensdagen for selvmordsforebygging ønsker vi å sette søkelyset på mennesker med kronisk smerter. Det er mennesker som må finne måter å leve på med store smerter, som opplever utenforskap og mangel på oppfølging fra helsevesenet. LIVSKVALITET: – Det er viktig å komme i gang med tidlig opplæring og støttetiltak for mennesker med kroniske […]

Selvmordsforebygging: Mennesker med kroniske smerter i faresonen Read More »