LFN deltok på folkehelsekonferansen i Bergen 05. desember 2022

Frivillighet + samfunnsdeltakelse = folkehelse ❤ livskvalitet! Befolkningens livskvalitet er en av Norges viktigste ressurser. Det er et uttalt mål for den nasjonale folkehelsepolitikken at befolkningen både skal leve lenge og ha god livskvalitet gjennom hele livet.  Hva er livskvalitet?

LFN deltok på folkehelsekonferansen i Bergen 05. desember 2022 Read More »