Pasienter skal få lovfestet rett til å velge mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i en lovendring.

Det betyr at pasienter som trenger rehabilitering i fremtiden vil kunne gå inn på nettsiden «Velg behandlingssted» og velge mellom offentlige institusjoner og private institusjoner med avtale.

– Vi fortsetter arbeidet med å styrke pasientenes rettigheter og valgfrihet. Retten til å velge rehabiliteringsinstitusjon vil også kunne bidra til bedre utnyttelse av ressursene og kortere ventetid, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dette er allerede praksis flere steder i landet. Lovendringen innebærer at alle pasienter nå får denne rettigheten, uansett hvor de bor.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at retten til fritt behandlingsvalg i første omgang skal omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Men lovendringen innebærer også at rehabilitering senere kan fases inn i ordningen med fritt behandlingsvalg, slik at pasienter med rehabiliteringsbehov også vil kunne velge private institusjoner som ikke har avtale med de regionale helseforetakene.

– Helsetjenesten har ikke bare ansvar for behandle sykdom og redde liv. Den har også ansvar for å gi folk mulighet til å mestre livet og være i aktivitet etter endt behandling. Styrking av rehabiliteringstilbudet vil gi flere mulighet til å komme raskere tilbake i samfunnsliv og arbeidsliv, sier Bent Høie.

Les lovforslaget om å velge rehabiliteringssted

Nyhet | Dato: 19.02.2016 – Helse- og omsorgsdepartementet

Skroll til toppen