Ny veileder for saksbehandling

helsedirektoratet


Den nye veilederen er et verktøy for alle som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene.

Utgangspunktet for saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. God saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildelingen av helse- og omsorgstjenester. – Kommunalt ansatte som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester forvalter et stort ansvar på vegne av myndighetene, og tjenestene er av stor betydning for pasient, bruker og pårørende, sier Kristin Mehre, avdelingsdirektør i avdeling omsorgstjenester i Helsedirektoratet.

Veilederen gir en praktisk innføring i de reglene som gjelder ved kommunal saksbehandling og tildeling av disse tjenestene. Målet er at den også skal egne seg for bruk i undervisning og opplæring på området.
– Helsedirektoratet håper at saksbehandlingsveilederen vil være et hjelpemiddel i saksbehandleres og lederes arbeid med å sikre gode helse- og omsorgstjenester, sier Mehre.

Den nye veilederen, med det fulle navnet IS-2442 Veileder for saksbehandling – Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8, er utarbeidet på grunn av endringer i lovverket. Den erstatter IS-1040 Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester.

Helsedirektoratet 09.02.2016

Skroll til toppen