Har du slitt med å få en stabil jobb som ung voksen?

nova


Vil du dele dine erfaringer?

 For tiden undersøker NOVA hvilke erfaringer personer med funksjonsnedsettelser eller innvandringsbakgrunn har med å ikke oppnå (eller forbli uten) stabil jobb som ung voksen. Vi spør hvordan det å ikke få en stabil jobb og inntekt påvirker mulighetene for å flytte hjemmefra, få et sted å bo, og stifte familie. Ikke minst er vi opptatt av hva den enkelte gjør i en slik situasjon. Har du fått hjelp fra venner eller kjente? Har du flyttet til et annet sted? Tatt mer utdanning? Har du fått hjelp eller støtte fra NAV, kommunen eller foreninger som bistår folk til å få jobb, inntekt eller bolig?

 Vi vil gjerne høre fra deg, hvis du

 Før du fylte 25 år og i en periode på til sammen ett år eller mer

  • Var ufrivillig uten arbeid, eller
  • Måtte ufrivillig ta deltidsjobber eller korttidsjobber, dvs. stadig bytte jobb mot din vilje.

 Er født enten mellom 1950-1955, eller mellom 1970-1975, eller mellom 1990-1995,

 Hadde videregående skole eller mindre skolegang da du fylte 25 år.

 Målet med undersøkelsen er å lage forslag til ny og bedre politikk for å hindre at personer med funksjonsnedsettelser eller innvandringsbakgrunn møter vansker i overgangen utdanning/arbeid og ikke oppnår en stabil jobb som ung voksen. Undersøkelsen er del av et større europeisk forskningsprosjekt. Du kan lese mer her (link til den norske NOVA-hjemmesiden for prosjektet).

Ta kontakt hvis du kan tenke deg å delta i undersøkelsen. Vi vil da gi mer informasjon om prosjektet. Eventuelt kan vi samtidig bli enige om tid og sted for intervjuet, slik at det passer for deg. Som symbolsk takk, vil vi tilby et gavekort på 300 kr. Vi ser fram til å høre fra deg! Beste hilsener

 Kjetil Klette Bøhler, Tlf: 95 23 63 12, epost: bohler@nova.hioa.no, eller

Skroll til toppen