LFN Østfold vil ønske alle sine medlemmer en GOD JUL.

julostfold
LFN Østfold holder i tradisjons tro lodde salg til inntekt til foreningen

Dette er kjærkomne penger som kommer medlemmene til gode i form av aktiviteter. Samtidig får vi frontet foreningen for folk. Dette er erfaringsmessig en fin måte å få nye medlemmer på. Vi deler ut materiell og svarer på spørsmål fra folk. Det å drive lokallag er viktig ,spesielt for medlemmer som føler at det å treffes er sosialt.  LFN Østfold vil ønske alle sine medlemmer en GOD JUL.

Skroll til toppen