Trening, kognitiv intervensjon eller operasjon?

Pretty young girl swing back muscles

En randomisert studie som sammenliknet avstivningsoperasjon med kognitiv intervensjon og trening ved kroniske ryggsmerter, fikk stor oppmerksomhet etter at den ble publisert i Spine i 2003 (1). Resultatene ble ikke bare diskutert i fagmiljøet. Det store økonomiske tidsskriftet Forbes omtalte studien i en stor artikkel som reiste spørsmål ved hvorfor det var så mange ortopediske operasjoner i USA. Også en randomisert studie som sammenliknet operasjon og veiledet trening ved impingement syndrom eller kronisk senebetennelse i skulderen ble omtalt (2).

To av spørsmålene som ble stilt var:

  • Hva er grunnen til at ryggkirurger og skulderkirurger er blant de best betalte legene i USA?
  • Hvorfor blir pasientene operert når fysioterapi kan gi like gode resultater?  I denne artikkelen vil jeg legge vekt på noen studier som har sammenliknet operasjon og fysioterapi, og i tillegg diskutere hvordan tankeendring kan føre til endret sykdomsatferd og bedre muskelstyrke.

Trening etter vanlige muskelfysiologiske prinsipper kan ha vesentlig større betydning for pasienter med menisk- eller korsbåndskade enn for ryggpasienter, men det diskuteres ikke i denne artikkelen. Les hele kronikken .

Fagkronikk i Fysioterapeauten 9/13 – publisert 21.10.2013

Skroll til toppen