Med fokus på funksjonsvurdering av pasienter med ryggplager

Gjennom Fond til etter- og videreutdanning ble vi tildelt prosjektmidler for å undersøke måleegenskaper ved sentrale måleinstrumenter som benyttes ved ryggplager.  Studien ble gjennomført ved Nakke- og ryggpoliklinikken, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Haukeland Universitetssjukehus og var et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen (UiB), Høgskolen i Bergen (HiB) og Haukeland Universitetssjukehus (HUS). Les hele kronikken. 

Fagkronikk i fysioterapeauten 9/13 – publisert 21.10.2013

Skroll til toppen