Avdekker risiko

Nakkeslengpasienter som tror at sykmelding og medisiner vil hjelpe for skadene, har større risiko for å utvikle kroniske plager. Risiko for langvarige, kroniske plager hos pasienter med nakkesmerter etter trafikkulykker kan avdekkes ved få, enkle spørsmål kort tid etter skaden. Dette er konklusjonen fra en studie med 740 pasienter rekruttert fra allmennleger og akuttmottak i […]

Avdekker risiko Read More »