Diakonhjemmet liten

Mestring av langvarig smerte – pasientkurs

Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus. Om behandlingsopplegget Dette er et behandlingsopplegg ledet av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus. Det er basert på kognitiv atferdsterapi, og passer for deg som har revmatisk sykdom og plager med […]

Mestring av langvarig smerte – pasientkurs Read More »